Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening

GGIF afholder

Ordinær generaldforsamling onsdag den 9. marts 2016

I klubhuset, Sportsvænget 5 Gelsted KL. 19:00

Punkt 1.           Velkomst ved formanden

Punkt 2.           Valg af dirigent.           

Punkt 3.           Formandens beretning.

Punkt 4.           Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for foreningen status pr 31.12.2015 til godkendelse, samt fremlægger budget for 2016.

Punkt 5.           Udvalgsformændenes beretninger.

Punkt 6.           Indkomne forslag.

Punkt 7.           Valg af formand.

Punkt 8.           Valg af kasserer.

Punkt 9.           Valg af suppleant for formand.

Punkt 10.         Valg af suppleant for næstformand.

Punkt 11.         Valg af suppleant for kassereren.

Punkt 12.         Valg af to revisorer.

Punkt 13.         Valg af to revisor suppleanter.

NB: Enhver beslutning taget på mødet skal anføres med angivelse af hvem der er ansvarlig for beslutningens gennemførelse.

Sanne Enggaard Pedersen

Næstformand


 

Debat om fremtiden for Gelstedhallen.

Skal Gelstedhallen bestå i fremtiden, skal vi have nogle flere aktiviteter i hallen, for at den ikke bare bliver en skolehal. Når haltimerne bliver mindre bliver økonomien dårligere og det vil automatisk forringe service niveauet i hallen og dermed også de gode oplevelser når vi kommer i hallen.Så nu må vi alle komme med ideer til udvikling af hallen, i stedet for det der er ved at ske, en afvikling af hallen.

Der er nedsat et arbejdsgruppe der arbejde med dette projekt og de behøver hjælp fra dig med gode ideer.

Læs oplægget her.

Har du en god ide eller kommentar så skriv gerne en kommentar her på siden og den vil gå videre til arbejdsgruppen.


 

Skriv en kommentar
0 kommentarer

Ok kort

Har du et ok til at tanke benzin ellers har du mulighed for at få et her.  Tryk her

Med dit ok støtter du GGIF hver gang du tanker.

Husk at påfører vores klub nr. hos ok som er: 55924