GG & IF’s Generalforsamling d. 2. juni 2021

Gelsted Gymnastik-

& Idrætsforening

afholder

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 2. juni 2021 kl. 19

I Klubhuset, Sportsvænget 5, 5591 Gelsted

Pga. COVID-19 restriktionerne, har bestyrelsen vedtaget, at udsætte generalforsamlingen, som ellers, ifølge vedtægterne, skal afholdes inden udgangen af marts måned.

Hvis generalforsamlingen stadig ikke kan afholdes ift. COVID-19 restriktionerne på den planlagte dato, følger ny dato. Dette annonceres på Facebook og foreningens hjemmeside.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Mød op og hør lidt om, hvordan det går i foreningen. Det er ganske uforpligtende – du risikerer ikke at blive pålagt frivilligt arbejde eller en bestyrelsespost fordi du møder op. Vi vil bare gerne se dig.

Foreningen er vært med kaffe og kage.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Sanne Enggaard Pedersen, Næstformand

Skriv et svar