Fodboldudvalget

Britta Jensen

Du kan kontakte Britta på 20319308 eller bjensen10@mail.dk

Marianne Engstøm

Du kan kontakte Marianne på 23475898 eller mariannecorveniuse@gmail.com

Søren Jepsen

Du kan kontakte Søren på 29663665 eller jepsen.soren@live.dk

 

Jesper Navne

Du kan kontakte Jesper på 42208366 eller jesnav19@gmail.com

Andrea Juul Larsen

Du kan kontakte Andrea på 26207399 eller andrea.jlarsen@hotmail.com

Kenneth Risum Hansen

Du kan kontakte Kenneth på 29284506 eller kenneth.hansen@velux.com

Mathias Nygaard Frederiksen

Nicolaj Sørensen

Du kan kontakte Nicolaj på 28602392 eller sensationblack01@hotmail.com

Rasmus Petersen

Du kan kontakte Rasmus på 61651753 eller bimbusp@gmail.com

Stor tak til vores sponsorer

Slider