Visions- og værdigrundlag i GG&IF

GG&IF - Glad Gymnastik og Idræts Fælleskab

Lokalt fællesskab

 • Koncentrerer os om lokalområdet
 • Rummeligheden i lokalsamfundet, alle er velkomne!
 • Lokalt samarbejde
 • Samarbejde med Gelsted Børneunivers

Glade børn i bevægelse / glæde og bevægelse

 • Motivation til at lære nyt
 • Motivation til at være fysisk aktiv
 • Socialt samværd
 • Struktur og udfordring
 • God stemning

Gode trænere; rummelige trænere

 • Positiv pædagogik
 • Rammer og grænser
 • Gode forhold
 • Kurser (internt/eksternt)
 • Samarbejde mellem trænere

Udvalget

 • Opgavefordeling + følge op
 • Være drivkraft
 • Ansvarsfordeling
 • Pligtopfyldende
 • Socialt samvær
 • Medindflydelse
 • Udvikling/uddannelse (styrker udviklingen af udvalgsmedlemmer, så de kan støtte udvikling af trænere)

Stor tak til vores sponsorer